Spring naar content

We kunnen alleen uitvoering geven aan onze vier maatschappelijke doelen als we intern de basis goed op orde hebben en houden.

In 2020 is de formatie met 3% toegenomen. Dat komt deels omdat we tijdig geanticipeerd hebben op collega’s die in 2021 met pensioen gaan. We werken een aantal maanden met een dubbele bezetting. Zo is er tijd en ruimte voor een warme overdracht en borgen we waardevolle kennis over de klant, het bezit en de processen.

Verder maakten we in 2020 formatie vrij voor het aantrekken van twee medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het actueel maken en houden van de vastgoedinformatie. Zo beschikken onze huurders, ketenpartners en collega’s over de juiste informatie.

In 2020 zetten we 19 vacatures uit. Daarvan vulden we 8 met eigen medewerkers. Een mooi resultaat van talentontwikkeling binnen Stadlander.

"Ruimte krijgen, maar vooral ruimte nemen is belangrijk" 

Saskia Koopman, manager personeel en organisatie

Op de foto Kees van der Velde, die de ruimte pakt om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder

"Ruimte krijgen, maar vooral ruimte nemen is belangrijk" 

Saskia Koopman, manager personeel en organisatie

Op de foto Kees van der Velde, die de ruimte pakt om zich verder te ontwikkelen.

“2020 was een bijzonder jaar. Door de coronacrisis is veel gevraagd van medewerkers. Volledig vanuit huis werken is al een beproeving, laat staan als je dat moet combineren met thuisonderwijs of mantelzorg. We hebben collega’s de ruimte geboden om te kijken wat nodig is, om alle ballen in de lucht te houden. Onze boodschap was: kijk wat wel lukt en accepteer dat het even wat minder is dan anders. Medewerkers waren daar blij mee.

Om ruimte te nemen, moet je vertrouwen hebben in je werkgever.

Het is voor een organisatie belangrijk om haar strategische doelen te verbinden met medewerkers. Want je hebt medewerkers nodig om die doelen te realiseren. Ik zorg er graag voor dat het goed gaat met medewerkers. We werken aan stabiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Als je kijkt naar duurzame inzetbaarheid zijn drie punten belangrijk: goed worden in wat ik moet doen, beter worden in wat ik doe en nadenken over de toekomst: wil ik iets anders binnen of buiten Stadlander? We ondersteunen onze medewerkers bij deze vraagstukken. Afgelopen jaar hebben we medewerkers veel aangeboden om zich verder te ontwikkelen: denk aan webinars, trainingen en loopbaancoaches. En meer dan andere jaren hebben collega’s de kans gegrepen om opleidingen te volgen.

Het mooiste dat we hebben bereikt in 2020? Dat is toch wel dat onze mensen vitaal het jaar zijn doorgekomen. Ze hebben ruimte gekregen, maar ook de ruimte genomen. Vooral dat laatste ben ik trots op! Want om ruimte te nemen, moet je vertrouwen hebben in je werkgever. En dat is het grootste compliment dat je als organisatie kunt krijgen.”

kees van der velde

Op de foto staat Kees van der Velde. Hij begon als gebiedsbeheerder. Sinds dit jaar is hij trainee-klantbegeleider. Hij werkt en leert. Een kans die hij met beide handen aanpakt en een mooi voorbeeld van duurzame inzetbaarheid.

Medewerkers

In 2020 hebben we 179 medewerkers in dienst. Dat is 159,5 fte.

Corona

In maart 2020 brak de coronacrisis uit. Half maart stelden we een crisisteam samen dat de eerste weken dagelijks overleg had. We stelden het document ‘Zo blijft Stadlander veilig en gezond aan het werk’ op. In dit document stond wat binnen de maatregelen mogelijk was voor de dienstverlening, samenwerking en het werken op kantoor. Ook de veelgestelde vragen waren hierin opgenomen. Om de onderlinge verbinding te behouden, organiseerden we diverse challenges. Ook besteedden we extra aandacht aan vitaliteit en veerkracht.

"Thuiswerken geeft veel vrijheid"

Andreas Hardenbol, coördinator Klanthuis

Op de foto Do Akkermans, op haar thuiswerkplek

Lees verder

"Thuiswerken geeft veel vrijheid"

Andreas Hardenbol, coördinator Klanthuis

Op de foto Do Akkermans, op haar thuiswerkplek

“Toen de coronacrisis uitbrak, werkten wij uitsluitend op kantoor. Thuiswerken was nog niet mogelijk voor de medewerkers van het Klanthuis. In het begin werkten we met een beperkt aantal mensen op kantoor. De rest was thuis en kon niet veel doen. Maar al snel hebben mijn medewerkers een campagne opgezet om alle huurders ouder dan 80 jaar te bellen. Om te vragen hoe het gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben. Dat was een mooie manier om in de beginperiode van de coronacrisis toch aan de slag te gaan en mensen te kunnen helpen.

De laptop is je werkplek

Na ongeveer anderhalve maand waren de thuiswerkplekken ingericht. Medewerkers kunnen met een laptop inloggen in de telefooncentrale, headset op en de telefoontjes stromen binnen! De thuiswerkplekken van de medewerkers verschillen. De een klapt de laptop open aan de keukentafel en ruimt aan het einde van de dag alles weer op. De ander heeft een complete werkkamer ingericht. De laptop is je werkplek. Dat is een ontwikkeling die we al wilden inzetten en het afgelopen jaar is dat in sneltreinvaart gerealiseerd.

De grootste uitdaging het afgelopen jaar? Dat was en is nog steeds: hoe blijf je met elkaar in contact? Hoe doe je dat als je elkaar niet meer ziet? Hoe hou ik als leidinggevende vinger aan de pols? Ik moet erop vertrouwen dat het goed gaat, en dat is gelukt. Ik ben ontzettend trots op mijn team. Onze klantwaardering en bereikbaarheid is juist gestegen afgelopen jaar. Mensen hebben zich daar keihard voor ingezet. De flexibiliteit en veerkracht die ze hebben getoond is echt bewonderenswaardig.

Do Akkermans, medewerkster bij het Klanthuis, op haar thuiswerkplek

Ik probeer het positieve uit deze crisis te halen. De kansen en mogelijkheden te pakken om nieuwe dingen te doen. Als je me een jaar geleden had gezegd dat iedereen vanuit huis zou werken en dat dit goed gaat, had ik daaraan getwijfeld. Maar het gaat wél goed. Wat we in elk geval kunnen concluderen is dat thuiswerken veel vrijheid geeft. Collega’s geven aan dat ze ook in de toekomst thuis willen blijven werken. Alleen het gedwongen karakter daarvan mag eraf. Je moet daar zelf een keuze in kunnen maken. Werk ik vandaag thuis of kom ik naar kantoor? Want dat praatje pot is heel belangrijk, dat gun ik iedereen.”