Spring naar content

Wij zijn méér dan een huisvester. Wij voelen onze verantwoordelijkheid voor het woongenot van onze huurders en activeren betrokken partijen. Samen met huurders en partners zijn wij zichtbaar in onze wijken en omarmen we initiatieven van bewoners. We jagen die aan, maar worden zelf ook graag uitgedaagd. We werken samen aan de buurt, waar het steeds fijner is om te wonen.

Wat hebben we gedaan in 2020?

Een prachtige, blijvende herinnering die de bewoners elke dag kunnen zien

Een kunstwerk tegen eenzaamheid

Lees verder

Een prachtige, blijvende herinnering die de bewoners elke dag kunnen zien

Een kunstwerk tegen eenzaamheid

De bewoners van woongebouw de Lunet kregen het flink te verduren tijdens de coronacrisis. Zoals bij zoveel mensen, sloeg de eenzaamheid toe. De Lunet is een gezellig appartementencomplex in het centrum van Bergen op Zoom. Er wonen alleen mensen van 50 jaar of ouder. Tijdens de coronacrisis zorgden de bewoners voor elkaar. Eerst door elkaar een hart onder de riem te steken. Ze plakten posters op hun ramen met een tekst. Zo konden ze toch met elkaar ‘praten’. Ook hulp bij boodschappen werd geboden. Als een bewoner zelf geen boodschappen kon doen, werd dat door een medebewoner gedaan en netjes voor de deur gezet.

En toch mistten de bewoners de gezelligheid en ontmoetingen die er normaal wel zijn. Het idee ontstond om samen een kunstwerk te maken. Het buurtcultuurfonds ondersteunt projecten met als doel ontmoeten in gebouwen en buurten. Ze wilden wel een bijdrage aan dit project leveren. Zo gezegd, zo gedaan.

Onder leiding van kunstenares Isabella Ramaekers gingen de bewoners aan de slag. Elke bewoner kreeg eens stuk hout en mocht dat zelf bewerken. Dat gebeurde in een ruime en goed geventileerde ruimte, met de bewoners aan de kopse kant van de tafels. Op afstand en toch bij elkaar.

kunstwerk lunet

Alle stukken hout samen vormen een groot kunstwerk.  Dat hangt nu bij de entree van het gebouw. De geplande feestelijke onthulling was helaas niet mogelijk.

Maar het belangrijkste doel, een stukje eenzaamheid wegnemen terwijl je creatief bezig bent, is behaald. Met een prachtig blijvende herinnering die de bewoners elke dag kunnen zien.

 

 

Pareltjes

Betrokken buurtbewoners noemen we onze pareltjes. We zijn ontzettend trots op hen. Zij maken zich hard voor een prettige leefomgeving en voelen zich betrokken bij het wel en wee in de wijk of in het woongebouw. Als betrokken buurtbewoner zijn zij voor ons van onschatbare waarde. Zeker in dit jaar vonden we het belangrijk om onze pareltjes te bedanken voor hun inzet.

Een cadeau met een verhaal voor onze pareltjes  

Een bedankje voor betrokken buurtbewoners

Lees verder

Een cadeau met een verhaal voor onze pareltjes  

Een bedankje voor betrokken buurtbewoners

Betrokken buurtbewoners noemen we onze pareltjes. We zijn ontzettend trots op hen. Zij maken zich hard voor een prettige leefomgeving en voelen zich betrokken bij het wel en wee in de wijk of in het woongebouw. Als betrokken buurtbewoner zijn zij voor ons van onschatbare waarde. Zeker in 2020 vonden we het belangrijk om onze pareltjes te bedanken voor hun inzet.

Juist afgelopen jaar stonden er bewoners op die oog hadden voor hun medebewoners. Ze zetten een stapje extra om samen prettig te kunnen blijven wonen. Ook in tijden van corona. Daar zijn wij als Stadlander, maar zeker ook de huurders erg blij mee.

Het was door de Corona-maatregelen een minder feestelijke aangelegenheid dan het jaar daarvoor, maar niet minder gemeend. Dit was ook te merken aan de pareltjes zelf. De meesten waren erg blij met de aandacht en het cadeau.

Het cadeau van 2020 was een kaars. Deze is handgemaakt door Marleen van der Moere uit Sint-Annaland. Marleen maakt samen met haar moeder kaarsen om geld in te zamelen voor de Stichting Lopen voor Lyme. Het is fijn dat we met deze kaars ook Marleen kunnen steunen.

pareltjes

Pareltjes Fon en Corrie Hermans uit Steenbergen

 

Digipunten en laaggeletterdheid

In 2020 zetten wij de samenwerking met Vraagwijzer en de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Brabantse Wal voort. Dit gebeurde in de Digipunten in Bergen op Zoom en Steenbergen. Hier kunnen mensen terecht die digitaal niet zo vaardig zijn. Een probleem dat alleen maar groter wordt.

Ook in de overige gemeenten waar wij werkzaam zijn, zijn wij bereid om de met onze hulp opgezette Digipunten te ondersteunen.

Bewonerscommissie Annahof zorgt voor creativiteit in coronatijd

“Een mens heeft gezelligheid en contact nodig”

Lees verder

Bewonerscommissie Annahof zorgt voor creativiteit in coronatijd

“Een mens heeft gezelligheid en contact nodig”

De bewonerscommissie Annahof bestaat uit 5 leden en bruist altijd van de ideeën. Maar hoe organiseer je als bewonerscommissie een leuke activiteit in coronatijd? “Een mens heeft gezelligheid en contact nodig”, zegt Anja Hage, secretaris. Als bewonerscommissie hebben ze daar afgelopen jaar goed over nagedacht.

“In ons zaaltje iets organiseren was lang niet aan de orde. Maar je probeert met medebewoners op gepaste en verantwoorde manier leuke acties te ondernemen.”

Door de coronacrisis moest de bewonerscommissie een stapje terug doen. Maar ze zijn creatief blijven denken. Ze bezorgden verrassingen aan huis op gepaste afstand. In de binnentuin werden op verantwoorde wijze verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een barbecue en een optreden van een orgelman. In december wist ook Sinterklaas de Annahof te vinden.

De verplichte quarantaine als gevolg van corona leverde de bewonerscommissie ook nog een groepsapp op. Op alle mogelijke manieren werd gewerkt aan het in stand houden van het onderling contact, ook in coronatijd.

“Hopelijk kunnen we snel weer starten met de koffieochtenden en de koersbalmiddagen. Deze worden erg gemist!”

annahof

 

 

Wijk- en buurtinitiatieven op gebied van leefbaarheid

2020 was het jaar waarin corona zijn intrede deed. Mensen werden opgeroepen thuis te blijven om het virus zo goed mogelijk tegen te gaan. Ook wij droegen ons steentje bij door regels voor het gebruik van ontmoetingsruimten en leefbaarheidsactiviteiten aan te scherpen. Dit heeft effect gehad op een groot aantal leefbaarheidsactiviteiten. We annuleerden activiteiten, maar er ontstonden ook nieuwe activiteiten. In sommige gevallen ook zonder steun van Stadlander. Het was een grillig jaar van organiseren, aanpassen en soms ook annuleren. Hieronder beschrijven we een paar voorbeelden. Ze zijn in deze tijd van onschatbare waarde!

Klaproosplein

In 2019 is het binnenterrein van het Klaproosplein heringericht. Als kers op de taart zijn in het voorjaar van 2020, in samenwerking met de Kok Bouwgroep, twee barbecues geplaatst. Bewoners organiseerden een aantal fantastische activiteiten voor de buurtkinderen, hielden opruimacties in de buurt en tuinierden samen in de buurtmoestuin.

Kunstwerk op deuren in Heiningen

Activiteitencommissie Samen Thuis organiseerde het hele jaar verschillende activiteiten. Zoals een thuisbingo, een tekenwedstrijd, een puzzel en een opruimactie in de buurt. En het meest in het oog springen de deuren naast de lift. Op iedere verdieping zijn de deuren van de algemene ruimten voorzien van kunst. De bewoners leverden per verdieping input. Met ondersteuning van kunstenaar Iwaz is de kunst aangebracht.

“We hebben hier ook al eens met een paraplu gezeten. En een keer met een dikke jas aan!”

Koffie-uurtje in de Tulpstraat

Lees verder

“We hebben hier ook al eens met een paraplu gezeten. En een keer met een dikke jas aan!”

Koffie-uurtje in de Tulpstraat

Sia en Chantal vroegen naar elkaars gezondheid. Of alles goed ging in tijden van corona. Algauw dachten de Putse buurvrouwen: waarom zouden we in de eigen tuin blijven staan en elkaar óver het brandpad spreken? Waarom niet ín het brandpad, lekker op een paar stoelen? Zo zaten ze al snel elke middag een tijdje te keuvelen. Weer of geen weer. En keurig op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Want ja, er was een coronacrisis. Voor de lock-down kwamen ze elke donderdagmiddag met een man of zes bij elkaar in de gemeenschappelijke ruimte aan de Tulpstraat. Gezellig koffiedrinken. Maar die ruimte ging dicht op 13 maart.

Overbuurvrouw Monique haakte ook aan. Meestal waren ze met z’n drieën, af en toe kwam er nog iemand aanwaaien. Voor Sia, Chantal en Monique was het een uurtje om naar uit te kijken. Het dagelijkse koffie-uurtje in het brandpad zal voorlopig wel blijven. In ieder geval tot het moment dat de gemeenschappelijke ruimte weer opengaat. Maar voorlopig ontmoeten de buurvrouwen elkaar hier. Ze slaan zelden een dag over.

“We hebben hier ook al eens met een paraplu gezeten. En een keer met een dikke jas aan!”

koffieuurtje tulpstraat

Vastenavendviering Gertrudishof

Ook in 2020 nodigden we alle huurders van 50 jaar of ouder uit voor de jaarlijkse Vastenavendviering in het Gertrudishof. Volgens goed gebruik kwam de prins ook even langs met zijn gevolg. Hij bezocht enkele bewoners van het Gertrudishof en bewoners van SDW. Ook onthulde hij de nieuwe naam van het hof. Tijdens Vastenavend heet het hof voortaan Prinsenhof. De aanwezigen genoten van een worstenbroodje en bakje koffie. Speciaal voor deze gelegenheid stelden wij een plakkaat ter beschikking met daarop de nieuwe naam van het hof en alle namen van de Vastenavendprinsen.

"De mensen in Fort-Zeekant zijn super betrokken en zetten zich in voor de wijk"

Jeffrey Verweij, projectleider leefbaarheid

Lees verder

"De mensen in Fort-Zeekant zijn super betrokken en zetten zich in voor de wijk"

Jeffrey Verweij, projectleider leefbaarheid

In de Bergse volkswijk Fort-Zeekant is een mooi initiatief ontstaan: bewonersplatform Fort-Zeekant. Een groepje actieve bewoners heeft de handen ineengeslagen en zich verenigd. Er werden in verschillende straten en buurten van Fort-Zeekant activiteiten georganiseerd. Maar het waren op zichzelf staande activiteiten. De actieve bewoners wisten van elkaar niet wat ze zoal organiseerden. En dat was zonde. Want hoe mooi zou het zijn als we verschillende bewoners bij elkaar konden brengen? Dat ze van elkaar leren, activiteiten samen oppakken en dat andere bewoners kunnen aankloppen voor advies.

clean up day

We gaven een voorzetje en vroegen aan verschillende actieve bewoners of ze samen wilden werken. Dit hebben de bewoners dubbel en dwars ingekopt! Na een aantal gesprekken over en weer, is een bewonersplatform ontstaan. De actieve bewoners hebben hun krachten gebundeld en organiseren nu voor de hele wijk mooie en gezellige activiteiten. Ze zijn super betrokken en zetten zich in voor de wijk. Ze hebben een enorm organiserend vermogen en weten precies wat er speelt. Voor ons een fijne club om mee samen te werken!

2020 was het eerste jaar dat ze aan de slag gingen als nieuw bewonersplatform. Er werd van alles georganiseerd: het gezamenlijk ophalen van kerstbomen in de wijk, een opschoonactie, een speurtocht en het initiatief om nieuwe bewoners van de wijk een taartje aan te bieden. Mooie activiteiten, waar bewoners heel enthousiast over zijn.

Hun missie? Ze gaan van Fort-Zeekant de mooiste wijk van Bergen op Zoom maken!

Meer weten? Like de facebookgroep op facebook.com/bpfortzeekant

 

Buurtcultuurfonds

Cultuurprojecten voegen waarde toe aan een wijk. Wijken met veel cultuur hebben duidelijk een hogere vastgoedwaarde dan vergelijkbare andere wijken. Cultuur is daardoor ook een trekker voor de stedelijke vernieuwing en leefbaarheidsverbeteringen. Wijken met veel culturele activiteiten herstellen zich sneller dan vergelijkbare andere wijken. Wij zien grote toegevoegde waarde in ‘Buurtcultuur’. Daarnaast vinden wij het van belang dat we de bewonersparticipatie vergroten door bewoners zelf aan zet te laten zijn op het gebied van wijkaanpak.

In 2020 is het aantal initiatieven drastisch afgenomen, waardoor we niet zoveel projecten als andere jaren hebben kunnen ondersteunen of aanjagen. Corona maakte een ander soort projecten nodig. Door de lockdown en alle gebeurtenissen hebben we met het buurtcultuurfonds projecten ondersteund en aangejaagd die thema’s tegengaan als eenzaamheid (kerstpakkettenactie) en saamhorigheid stimuleren (deurenproject in de Heiningen flats).

"Het DNA van Steenbergen zit verborgen onder skyline"

Frank Ernest, gebiedsbeheerder leefbaarheid

Lees verder

"Het DNA van Steenbergen zit verborgen onder skyline"

Frank Ernest, gebiedsbeheerder leefbaarheid

Wie aan de oostkant Steenbergen binnenrijdt, ziet sinds 2020 als eerste de skyline van Steenbergen verrijzen. Een metalen kunstwerk in de vorm van de meest karakteristieke gebouwen van de stad. Het is een initiatief van de Stadsraad Steenbergen. Die bedacht het plan om de (voorheen saaie) rotonde aan te kleden, als een cadeau voor de bewoners van de stad. Het kunstwerk ligt op een strategisch punt, je komt er bijna altijd langs als je Steenbergen in rijdt. En ’s nachts is het extra mooi: het wordt dan verlicht.

“Leuk om te weten: het is niet zomaar een kunstwerk. Er is iets bijzonders aan toegevoegd, namelijk een heuse tijdscapsule: het DNA van Steenbergen.”

Het kunstwerk staat op vier holle fundamenten. Daar worden binnenkort meer dan 200 pvc-kokertjes in geplaatst met daarin het “DNA van Steenbergen”. Het zijn verhalen van bewoners. Die blijven op deze manier bewaard voor het nageslacht. Er was veel animo onder bewoners om iets in te leveren voor deze tijdscapsule.

De financiering is tot stand gekomen door het Buurtcultuurfonds, de Stadsraad en heel veel particuliere donaties. Stadlander ondersteunt de projecten van het Buurtcultuurfonds. Vanuit de bewoners zijn veel positieve reacties gekomen. De rotonde is een aanwinst voor de stad!

rotonde