Spring naar content

De volgende vijf huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) zijn actief in het werkgebied van Stadlander:

  • Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk (Tholen)
  • Huurdersvereniging Steeds Rianter Wonen (Steenbergen)
  • Huurdersbelangenvereniging Putte
  • Huurdersbelangenvereniging Halsteren-Lepelstraat
  • Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom

Hieronder hun terugblik op 2020!

"Wij zijn er puur voor de huurder. Die staat bij ons bovenaan!”  

Ed Schouten, voorzitter HBV Samen Sterk

Lees verder

"Wij zijn er puur voor de huurder. Die staat bij ons bovenaan!”  

Ed Schouten, voorzitter HBV Samen Sterk

“In 2020 hebben we ons werk eigenlijk net zoals anders gedaan. We hebben een kantoortje, maar dat konden we nu natuurlijk niet gebruiken. Maar huurders weten ons toch te vinden. Via de telefoon, of ze spreken ons aan op straat. Op het moment dat ze ons nodig hebben, komen ze vanzelf naar ons toe.

Het grote voordeel is dat iedereen ons kent hier op Tholen.

Mijlpaal
De nieuwbouw in Sint-Maartensdijk-West is een heel mooi project. Dat wordt schitterend! Er is goed over nagedacht. Als HBV worden wij in het voortraject betrokken en geïnformeerd. En uiteindelijk moeten we het plan ook goedkeuren.

HBV Samen Sterk

HBV Samen Sterk : voorzitter Ed Schouten (links) en penningmeester Dick van Riet

Onze rol
Wat ons betreft kan de communicatie vanuit Stadlander met de huurder beter. Bijvoorbeeld als ze iets aan je huis komen doen. Huurders moet je zien als klanten. Stadlander heeft een Klantenhuis, dat is al een stuk verbeterd de laatste jaren. Dat hebben ze goed onder de knie. Nu nog een betere communicatie. Maar daar zijn wij voor, om ze eraan te herinneren.

We vragen aan de huurder als die bij ons komt: is het te behappen voor jezelf of kunnen wij helpen? En heel belangrijk: we zeggen het ook meteen eerlijk als we denken dat we niet kunnen helpen. We zijn geen klachtenbureau en geen feestvereniging. De drempel om bij ons te komen is lager dan bij Stadlander. De meeste huurders komen pas als ze problemen hebben. Wij zijn ervaringsdeskundige, we weten hoe het werkt. Wij zijn er puur voor de huurder. Die staat bij ons bovenaan!”

 

"Tijdens de coronacrisis probeerden we de lijntjes met onze huurders zo kort mogelijk te houden"

Bert van Beers, voorzitter HBV Steeds Rianter Wonen (SRW)

Lees verder

"Tijdens de coronacrisis probeerden we de lijntjes met onze huurders zo kort mogelijk te houden"

Bert van Beers, voorzitter HBV Steeds Rianter Wonen (SRW)

“Tijdens de coronacrisis probeerden we de lijntjes met onze huurders zo kort mogelijk te houden. We lichtten ze met een nieuwsbrief in over onze activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de prestatieafspraken die we maakten met Stadlander en de gemeente. Normaal maken we gebruik van een kantoortje. Daar wilden we afgelopen jaar niet teveel komen. We zorgden ervoor dat onze telefoon en e-mail doorgeschakeld waren. Zo konden onze leden ons toch goed benaderen.

Hoogtepunt
Normaalgesproken sluiten we het jaar af met een ledenvergadering. Deze ging in 2020 niet door. Na afloop van een ledenvergadering krijgen alle leden een presentje. In de voorgaande jaren waren dat een rookmelder en energiezuinige lampen. Afgelopen jaar hadden we het idee om alle huurders in ons werkgebied een banketstaaf aan te bieden. Ze kregen een bon en konden deze inleveren bij de bakker in Steenbergen.

80% van alle leden heeft de banketstaaf opgehaald. Wat ons betreft een geslaagde actie met veel positieve reacties!

Onze rol
We zetten ons in voor alle huurders in ons werkgebied, niet alleen voor onze leden. 2 à 3 x per jaar krijgen alle huurders een nieuwsbrief van ons. Die printen we in eigen beheer, zo’n 2.000 nieuwsbrieven.

HBV Steenbergen

HBV STEENBERGEN v.l.n.r. : Bert van Beers, Jos van Tilburg, Theo Roelen, Adrie Snepvangers en Maurice Remery

Stadlander vernieuwt, sloopt of verduurzaamt in de binnenstad van Steenbergen een gebied met 600 woningen. We willen graag dat dit zo gestructureerd mogelijk gebeurt. Dat we goed op de hoogte zijn van de aanpak, zodat we deze informatie door kunnen geven aan onze huurders. Huurders willen nu graag weten wat er gaat gebeuren de komende tijd. Daarvoor komen ze bij ons. Maar dat is nog niet bekend. De eerste schop gaat begin 2022 in de grond. Het hele plan duurt in totaal 15 jaar. We krijgen daar veel vragen over. Deze vragen zetten we door naar Stadlander. Daar hebben we het best druk mee.

We vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de huurders, de directie van Stadlander en de RvC. Dat lukt aardig!”

"Er zijn vragen die we als HBV niet kunnen oplossen, maar we doen altijd ons best voor de huurders!"

Chris Mooijman, voorzitter HBV Putte

Lees verder

"Er zijn vragen die we als HBV niet kunnen oplossen, maar we doen altijd ons best voor de huurders!"

Chris Mooijman, voorzitter HBV Putte

“We hebben onze taak als HBV in 2020 heel sober uitgevoerd. Het was een vrij rustig jaar. Zo ging de jaarvergadering niet door vanwege corona. En de meeste contacten verliepen via de telefoon. Bij huurders die 70-plus zijn ben ik, ondanks corona, toch vaak persoonlijk langs gegaan. Daarbij hebben we natuurlijk 1,5 meter afstand gehouden. De vergaderingen met Stadlander en het bewonersplatform gingen digitaal door, met videobellen. Dat ging goed hoor, maar het is beter om elkaar live te zien.

In het echt gaat vergaderen veel makkelijker. Maar goed, het kan niet anders, we moeten het ermee doen!

Mijlpaal
Een mijlpaal vorig jaar? De renovatie van de huizen in de Tulpstraat. Die is erg goed verlopen en de bewoners zijn heel content. Het ziet er goed uit nu, de woningen zijn enorm opgeknapt. Voor de rest draait alles zoals het moet draaien. We zijn een kleine vereniging met 600 woningen in ons werkgebied. Hoogerheide heeft een groot aantal nieuwe woningen. Daar wonen veel jonge mensen. Zij regelen hun zaken zelf en komen alleen bij ons als het echt niet lukt.

Onze rol
In onze gebouwen hebben we een brief opgehangen. Daarin geven we aan dat als mensen problemen hebben, ze eerst zelf contact opnemen met Stadlander. Als ze geen gehoor vinden, dan kunnen ze ons bellen. We proberen die mensen dan te helpen. Als is het geen uitgemaakte zaak dat het lukt. Ik zeg tegen iedereen: we gaan het proberen, maar ik garandeer niks. Er zijn nu eenmaal ook vragen die we als HBV niet kunnen oplossen. Maar we doen altijd ons best voor de huurders!

HBV Putte

HBV PUTTE, v.l.n.r. Maria Warnaar, Chris Mooijman, Loes van der Steen, Wout den Daas en Dorien de Vries

"We vinden het belangrijk om huurders vroegtijdig te informeren over de sloopplannen."   

Sjef de Jong, voorzitter HBV Halsteren-Lepelstraat

Lees verder

"We vinden het belangrijk om huurders vroegtijdig te informeren over de sloopplannen."   

Sjef de Jong, voorzitter HBV Halsteren-Lepelstraat

“In 2020 vergaderden we vooral digitaal. Dat ging heel goed. Ook de contacten met Stadlander en de RvC gingen digitaal. Je moet er wel even aan wennen, hoor. Vergaderen doe ik liever face tot face. Maar het kon niet anders. En ook digitaal kun je al je vragen stellen en wijzer worden. Soms gingen we langs bij huurders die in de problemen zaten, dat kon dan even niet anders. Maar we hielden ons daar natuurlijk aan de coronaregels.

Door corona hebben we in 2020 niet alles kunnen doen. Er waren wel beperkingen. Veel ouderen zijn digitaal moeilijk te benaderen. Dus dat was een uitdaging.

We zijn heel blij met de oplevering van de nieuwbouw in Vogelenzang. En de opknapbeurt van De Merel, het ziet er keurig uit.

De Leeuwerik moet nog worden gesloopt, daar zaten vleermuizen in. Maar ze zijn eruit, dus wat ons betreft kan de sloop beginnen. We vinden het belangrijk om huurders vroegtijdig te informeren over de sloopplannen. Zodat ze de tijd hebben en zich erop kunnen voorbereiden dat ze hun woning uit moeten.

HBV Halsteren

HBV HALSTEREN – Anja de Bruin en Sjef de Jong

Onze rol
Wij zijn de tussenpersoon tussen de huurder en Stadlander. We zijn geen klachtenbureau. Onder normale omstandigheden houden we een spreekuur op donderdagavond. Huurders komen dan langs. Als ze een probleem hebben, leggen ze dat uit. Als wij vinden dat de klacht gegrond is, gaan we ermee naar Stadlander. We staan ook veel oudere mensen bij die recht hebben op huurtoeslag, zorgtoeslag of huurbevriezing. Dat is soms erg ingewikkeld. Wij helpen ze op weg.

Al met al loopt de samenwerking met Stadlander goed. Ook met de Raad van Commissarissen kunnen we goed opschieten. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat staat onze samenwerking niet in de weg!”

"We hebben snel bijgeleerd tijdens de eerste maanden van de coronacrisis"

Sjef de Wit, voorzitter HBV Bergen op Zoom

Lees verder

"We hebben snel bijgeleerd tijdens de eerste maanden van de coronacrisis"

Sjef de Wit, voorzitter HBV Bergen op Zoom

“Tijdens de coronacrisis probeerden we via alle mogelijke middelen die we tot onze beschikking hadden, het contact met onze huurders te behouden. Denk daarbij aan video-vergaderen met Teams, maar ook per telefoon en per brief. We hebben een antwoordapparaat op de telefoon, dat kunnen huurders altijd inspreken. Ook via een contactformulier op onze website www.hbvboz.nl kunnen huurders met ons in contact komen. Het is ons gelukt met de middelen die we hebben! Er is zelfs een nieuwe bewonerscommissie opgestart die we konden begeleiden.

Onze contacten met Stadlander, de Raad van Commissarissen en de gemeente gingen ook allemaal door. Dat was gelukkig geen enkel probleem. We hebben snel bijgeleerd tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat was soms best spannend!

Belangrijk/hoogtepunt
Een hoogtepunt in 2020 voor ons? Het feit dat Stadlander ons advies voor niet-DAEB woningen met een sociale huur heeft overgenomen en bevestigd. Deze groep huurders kreeg naar aanleiding van ons advies geen huurverhoging. Voor sommigen is de huur zelfs naar beneden bijgesteld.

Onze rol
Wij zijn er voor de huurders. Daar zijn we voor aangesteld. Dat lukt niet altijd, maar als het wel lukt is dat natuurlijk extra mooi. En huurders waarderen dat. Zo hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor mensen die in 2020 door corona getroffen werden. Daar zetten we ons ook voor in.

We zijn goed op de hoogte en worden van tevoren al betrokken bij bijna alle plannen. We praten echt mee. En daar zijn we blij mee!

Toekomst
Wat staat nog op de planning? We gaan kijken naar de betrokkenheid van huurders en huurdersparticipatie. Dat is blijven liggen door de coronacrisis, maar dat gaan we zeker nog oppakken in de toekomst!”

HBV BOZ

Sjef de Wit van huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom