Spring naar content

Ons huishoudboekje

Hieronder ziet u ons huishoudboekje. Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Wij halen een positieve kasstroom uit de verhuur van onze woningen. Deze kasstroom hebben wij nodig om te investeren in duurzaamheidsverbeteringen en nieuwbouw. Daarnaast moeten we vaak geld lenen. In 2020 was dit niet het geval vanwege de hoge verkoopopbrengst. We konden daarom leningen aflossen.

Ontvangsten

(in miljoen €)
Huuropbrengsten 105,0
Servicekosten en overige opbrengsten 2,2
Verkoopopbrengst woningen 14,4
Verkoopopbrengst BOG 44,2
165,8

Uitgaven

(in miljoen €)
Onderhoudskosten 28,6
Personeelskosten 11,7
Leefbaarheid 0,8
Belastingen & verzekeringen 4,2
Overige bedrijfsuitgaven 7,7
Verhuurderheffing 10,2
Rente 14,0
Vennootschapsbelasting 18,6
Investeringen 13,8
Aflossing leningen 38,3
Toename geldmiddelen 17,9
165,8

Meer weten? Bekijk dan de volledige financiële verantwoording.