Spring naar content

Het afgelopen jaar zullen we niet snel vergeten. Het alledaagse leven staat al ruim een jaar in het teken van corona. We bewegen als organisatie en als samenleving mee, dat is niet altijd makkelijk. Maar het belangrijkste is dat we volhouden. De gezondheid van ons allen staat voorop!

Er gloort gelukkig licht aan de horizon. We hopen richting de zomer weer langzaamaan het normale leven te gaan oppakken. Mijn verwachting is wel dat het leven anders is dan voorheen. Ik denk aan het gemis van dierbaren die ons zijn ontvallen en aan een (lang) herstel door de gevolgen van corona. Ik denk ook aan het herstel van de economie zodat de werkgelegenheid en daarmee de bestaanszekerheid kan toenemen.

Corona heeft in 2020 een forse impact op ons leven gehad. Ook op het werken voor onze huurders, in onze wijken, buurten en kernen. We hebben ons, samen met onze samenwerkingspartners, ingezet voor een goede dienstverlening in de volle breedte. Daar krijgen we waardering voor. Het oordeel van onze huurders voor onze dienstverlening is nog nooit zo hoog geweest. Daar zijn we bijzonder trots op!

We bleken wendbaar en zijn ook blijven werken aan de transformatieopgave van ons woningbezit. De feitelijke opleveringen van nieuwe en gerenoveerde woningen bleven in 2020 achter ten opzichte van het gewenste tempo. We starten in 2021 op vele plekken met projecten. Zo kunnen we in 2022 en 2023 grote aantallen nieuwe en gerenoveerde woningen opleveren.

“We hebben aansprekende resultaten in 2020 neergezet en veel voorbereid voor de komende jaren.”

We zijn financieel gezond en we kunnen de transformatieopgave nog zeker 10 jaar op eigen kracht volhouden. Maar voor de 20 jaar daarna hebben we extra middelen nodig om de afgesproken klimaatdoelstellingen voor 2050 te realiseren. Afschaffing van de verhuurdersheffing en/of vennootschapsbelasting vinden wij hiervoor de enige begaanbare weg om een ongewenste lastenverzwaring bij onze huurders te voorkomen.

We zijn halverwege de uitvoering van het Ondernemingsplan 2020-2021 ‘Focus en verbinding’. Hierin hebben we de ondernemingswaarde ‘Huurder centraal’ boven de ondernemingswaarden ‘Verankering’ en ‘Duurzaam’ geplaatst. In alles wat we doen stellen we ons de vraag “wat heeft de huurder eraan?”

Aan de andere kant hebben we veel te winnen in de samenwerking met onze huurdersbelangenverenigingen, gemeenten en wijkpartners. De vorig jaar uitgevoerde visitatie laat dit nadrukkelijk zien. Elke vier jaar kijkt een onafhankelijke organisatie hoe wij als woningcorporatie ons werk doen. In 2020 doorliepen we de visitatie voor de periode 2016 tot 2019. Uit de objectieve blik en gesprekken met onze belanghouders is een duidelijk beeld ontstaan. We krijgen waardering voor onze maatschappelijke prestaties maar er zijn ook belangrijke punten voor verbetering. Ik ben bijzonder trots op de waardering die we krijgen voor onze inzet in de wijken, buurten en kernen.

“Om nog beter vorm te geven aan betekenisvolle samenwerkingen gaan we aan de slag met de duidelijke boodschap: vind de balans!”

Een vraagstuk dat veel aandacht heeft en de komende tijd zal blijven hebben, is de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Deze groepen groeien in aantal en de huisvesting gaat altijd gepaard met voorrang. Dit leidt, bij een afgenomen aantal huuropzeggingen, tot oplopende zoektijden. Het vergt de komende tijd goede analyse en een plan van aanpak met onze partners.

Kortom, in 2020 hebben we hard gewerkt voor onze huurders, wijken, buurten en kernen. En dat hebben we gedaan met onze huurdersbelangenverenigingen, bewonerscommissies, pareltjes van vrijwilligers, gemeenten, wijkpartners en andere samenwerkingspartners. We hebben ons allemaal steeds aangepast aan de actuele omstandigheden én onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben aansprekende resultaten in 2020 neergezet en veel voorbereid voor de komende jaren. Het was (en is) niet altijd makkelijk, maar we zijn er voor blijven gaan en daar ben ik heel trots op!

Marc van der Steen
Bestuurder