Spring naar content

Stadlander in Steenbergen

Factsheet_najaar_banner

Huurders centraal

VERDELING HUURPRIJZEN

BEZIT VERDEELD OVER DE GEMEENTEN

AANTAL NIEUWE HUURCONTRACTEN: 67

HUISVESTEN VAN MENSEN MET EEN VERBLIJFSVERGUNNING

We hebben in Steenbergen in 2020 tot oktober 6 woningen toegewezen aan mensen met een verblijfsvergunning. Er wordt samen met de gemeente hard gewerkt om de taakstelling (18) en de opgelopen achterstand (15) te realiseren. In totaal zijn er 18 statushouders gehuisvest.

AANTAL WONINGZOEKENDEN IN STEENBERGEN

HUURVERHOGING
PER 1 JULI 2020

HUURVERHOGING AANTAL HUISHOUDENS
0% 310
2,6% 1.141

ZOEKTIJD TYPE WONING

ONTRUIMINGEN DOOR HUURACHTERSTAND

Aangezegde ontruimingen door rechter 6
Daadwerkelijk ontruimd 0
Huurder was al vertrokken 0
Ontruiming door huurachterstand 0
Ontruiming door drugs en/of overlast 0

Verankering

18

HUURDERS DIE WE IN HET ZONNETJE HEBBEN GEZET

We waarderen graag onze huurders. Elk jaar gaan we ‘op de koffie’ helaas is dat door de corona-maatregelen dit jaar niet gelukt. We hebben onze huurjubilarissen en huurders die zich extra inzetten voor hun straat of buurt wel weten te bedanken dit jaar.

Duurzaam

OPBOUW WONINGVOORRAAD

Artboard

1.009

EENGEZINSWONINGEN

Artboard

503

APPARTEMENTEN

Artboard

30

GARAGES EN PARKEERPLAATSEN

Artboard

6

BEDRIJFSRUIMTEN

Artboard

2

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Artboard

37

INTRAMURAAL VASTGOED

AANTAL OPLEVERINGEN

Nieuwbouw woningen 0
Grootschalige renovatie 0
Aantal CV ketels vervangen 70
Schilderwerk 237
Nieuwe keuken, badkamer of toilet 16
Aantal huizen met nieuwe zonnepanelen 25