Spring naar content

Stadlander in Bergen op Zoom

Factsheet_najaar_banner

Huurders centraal

VERDELING HUURPRIJZEN

BEZIT VERDEELD OVER DE GEMEENTEN

AANTAL NIEUWE HUURCONTRACTEN: 546

HUISVESTEN VAN MENSEN MET EEN VERBLIJFSVERGUNNING

We hebben in Bergen op Zoom in 2020 tot oktober 18 woningen toegewezen aan mensen met een verblijfsvergunning. Er wordt samen met de gemeente hard gewerkt om de taakstelling (46) en de opgelopen achterstand (50) in te halen. In totaal zijn er 54 statushouders gehuisvest.

AANTAL WONINGZOEKENDEN IN BERGEN OP ZOOM

HUURVERHOGING
PER 1 JULI 2020

HUURVERHOGING AANTAL HUISHOUDENS
0% 3.325
2,6% 5.451

ZOEKTIJD TYPE WONING

ONTRUIMINGEN DOOR HUURACHTERSTAND

Aangezegde ontruimingen door rechter 38
Daadwerkelijk ontruimd 4
Huurder was al vertrokken 4
Ontruiming door huurachterstand 4
Ontruiming door drugs en/of overlast 0

Verankering

210

HUURDERS DIE WE IN HET ZONNETJE HEBBEN GEZET

We waarderen graag onze huurders. Elk jaar gaan we ‘op de koffie’ helaas is dat door de corona-maatregelen dit jaar niet gelukt. We hebben onze huurjubilarissen en huurders die zich extra inzetten voor hun straat of buurt wel weten te bedanken dit jaar.

Duurzaam

OPBOUW WONINGVOORRAAD

Artboard

3.862

EENGEZINSWONINGEN

Artboard

5.436

APPARTEMENTEN

Artboard

2.085

GARAGES EN PARKEERPLAATSEN

Artboard

133

BEDRIJFSRUIMTEN

Artboard

14

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Artboard

335

INTRAMURAAL VASTGOED

AANTAL OPLEVERINGEN

Nieuwbouw woningen 45
Grootschalige renovatie 10
Aantal CV ketels vervangen 268
Schilderwerk 1.056
Nieuwe keuken, badkamer of toilet 154
Aantal huizen met nieuwe zonnepanelen 83