Spring naar content

Een toekomstbestendige woningportefeuille waar het prettig wonen is. Dat doel sluit aan bij onze missie en visie. Ook borgt het onze financiële continuïteit. We realiseren dit door actief in te zetten op transformatie van ons bezit. We proberen ook een groot deel duurzaam te renoveren. Zo halen we onze CO2- doelstellingen voor 2050. Dat betekent voor de komende 30 jaar gemiddeld 200 renovaties en 200 nieuwbouwwoningen per jaar.

2020 stond in het teken van voorbereiding van grote projecten. In de planning en begroting voor dit jaar hielden we al rekening met minder opgeleverde woningen dan in de afgelopen jaren. Dit heeft vooral te maken met het feit dat in 2019 relatief veel woningen zijn opgeleverd. Daaropvolgend zitten veel plannen in de vroege opstartfase. Om deze plannen een stap verder richting concrete uitvoering te brengen, is in 2020 veel werk verricht. Waar dit in het begin van het jaar nog spannend was hoe dit zou verlopen gezien de coronaperikelen, kunnen we tevreden zijn met de voortgang die in 2020 is geboekt. Zo is het in de projecten in samenwerking met onze partners toch gelukt om voortgang te houden.

Wat hebben we gedaan in 2020?

Sloop

In 2020 sloopten we 55 woningen.

Groot onderhoud

Het groot onderhoud aan de woongebouwen Wierlaan en flat Gageldonk is voorbereid en gegund. Het gaat in totaal om 157 woningen. Bij de voorbereidingen zijn bewoners nauw betrokken. In 2021 worden de plannen samen met de bouwpartners en bewoners verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Voor diverse overige woongebouwen zijn onderzoeken uitgevoerd en worden voorbereidingen opgestart. Denk daarbij aan het gebouw de Ramerie, de Willem van Oranjebuurt en de Piushof Bergen op Zoom.

"Gageldonk krijgt een nieuw en levendig centrum"

Jorg van de Sanden, programmamanager Gageldonk-West

Lees verder

"Gageldonk krijgt een nieuw en levendig centrum"

Jorg van de Sanden, programmamanager Gageldonk-West

Met de sloop van het oude woon- en winkelcentrum De Gentiaan aan het Piusplein in Bergen op Zoom startten we in 2020 met de herontwikkeling van het centrum van Gageldonk. Het gebouw wordt volledig circulair gesloopt. Dat betekent dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden. Oude keukens worden verwerkt tot nieuwe. Hekwerken, wastafels en deuren krijgen een 2e leven op een andere plek. Het overgebleven puin gebruiken we samen met de gemeente als fundament voor nieuwe wegen en parkeerplaatsen binnen de wijk.

Het nieuwe Piusplein wordt een levendig centrum voor de wijk. Er komen onder andere 2 nieuwe supermarkten (Akmarkt en Jumbo) en een Kruidvat. Verder komen bestaande lokale verswinkels terug en blijft de Action behouden. Ook voor horeca is plek. Zo wordt het Piusplein een aantrekkelijke plek voor de dagelijkse boodschappen.

De komst van het nieuwe woon- en winkelcentrum werkt ook als een vliegwiel voor andere ontwikkelingen. Zo komt in de Piushof een Huis van de Wijk voor alle sociaal maatschappelijke activiteiten en is de Heilig Hartkerk in beeld als eerstelijnszorg gezondheidscentrum. Kortom: alle elementen bij elkaar voor een goed functionerende wijk.

Eind 2021 starten we met de nieuwbouw. De verwachting is dat het nieuwe centrum eind 2023 helemaal klaar is. Het nieuwe centrum heeft ook een gevarieerd woonaanbod met 95 appartementen in een mix van sociale huur, vrije sectorhuur en koopappartementen.

“De goede samenwerking met de gemeente en alle betrokken partijen is belangrijk bij dit project. We kijken over elkaars grenzen heen en gebruiken elkaars expertise om samen een goed plan te maken. Door deze open houding hebben we een definitieve stap gemaakt om de voorzieningen weer op niveau te krijgen en van Gageldonk een duurzaam leefbare wijk te maken.”

 

Planmatig onderhoud

Wij vinden goed onderhouden en comfortabele belangrijk zodat onze huurders met plezier in hun wijk en woning kunnen wonen.

Hiervoor is planmatig en preventief onderhoud nodig. Dat doen we ook in combinatie met verbeteringen aan de woningen zelf of aan het woongebouw. Denk hierbij aan het verduurzamen van woningen of het verbeteren van de uitstraling van een woongebouw en de omgeving. Aanleiding hiervoor kan zijn dat we vinden dat de woning niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook kan het zijn dat de conditie van één of meerdere bouwdelen onderhoud vereist.

Totaal uitgegeven € 12,5 miljoen

Duurzaam, gasloos, minder CO2-uitstoot, meer wooncomfort én een compleet nieuwe uitstraling

Dat is de renovatie van het flatgebouw aan de Wierland

Lees verder

Duurzaam, gasloos, minder CO2-uitstoot, meer wooncomfort én een compleet nieuwe uitstraling

Dat is de renovatie van het flatgebouw aan de Wierland

Duurzaam, gasloos, minder CO2-uitstoot, meer wooncomfort én een compleet nieuwe uitstraling. Dat komt allemaal samen in de renovatie van het flatgebouw aan de Wierlaan in Bergen op Zoom. De renovatie is gestart in 2020.
120 woningen worden klaargemaakt voor de toekomst.

De renovatie van de Wierlaan is het eerste project waarin bestaande woningen gasloos worden gemaakt. Daarnaast worden de woningen verduurzaamd. Ze krijgen nieuwe installaties voor verwarming, warm water en ventilatie. Ook wordt nieuw glas geplaatst, betere isolatie aangebracht en worden kieren gedicht. De flat krijgt een andere uitstraling: er komen nieuwe entrees, nieuwe gevelafwerking en de omgeving aan de voorkant van het gebouw wordt aangepakt.

Veel aandacht voor bewoners
Dit alles gebeurt in bewoonde staat. Dat betekent nogal wat voor de bewoners. Extra aandacht en hulp voor hen is van belang. Een wooncoach zorgt voor de persoonlijke begeleiding van de huurders. Er is een rustwoning beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep bestaat uit een aantal bewoners uit de flat die willen meedenken. Zij worden nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Met dit project bieden we samen met Era Contour kansen aan mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken mee aan de renovatie. Het doel is om hen werkervaring te laten opdoen en een duurzame arbeidsrelatie op te bouwen.

Nieuwe uitstraling
Tot slot geven we met de renovatie ook een nieuw aanzicht aan een van de belangrijkste entrees van Bergen op Zoom. Wie straks vanaf de snelweg A4/A58 via afrit 28 de stad komt binnenrijden, wordt verwelkomd door een fris en modern woongebouw. De flat krijgt een compleet nieuwe uitstraling met nieuwe, ruime entrees en een nieuwe gevelafwerking.

Vervangen cv-ketels

In 2020 vervingen we 491 individuele cv-ketels door een HR-ketel (hoog rendementsketel).

Totaal uitgegeven € 0,65 miljoen

Vervangen douche, keuken en toilet

Het vervangen van douche, keuken en toilet is in 2020 vraaggestuurd uitgevoerd. Dat betekent dat de huurder een verzoek kan doen voor vervanging. In totaal vervingen we 264 douches/keukens/toiletten.

Totaal uitgegeven 1,3 miljoen

Nul-op-de-Meter woningen in Halsteren 

Levensloopbestendig en gebouwd met het oog op morgen

Lees verder

Nul-op-de-Meter woningen in Halsteren 

Levensloopbestendig en gebouwd met het oog op morgen

Nul-op-de-Meter én levensloopbestendig; dat zijn woningen van deze tijd. We bouwden samen met VolkerWessels 11 levensloopbestendige woningen aan de Kromstraat in Halsteren. De woningen zijn in alle opzichten gebouwd met het oog op morgen: flexibel in gebruik, duurzaam en milieubewust. De bouw werd in de fabriek grotendeels voorbereid. Ter plaatse vond alleen nog de afwerking plaats.

Nul-op-de-Meter
De woningen zijn Nul-op-de-Meter. Dat betekent, dat de zonnepanelen op de woningen ongeveer evenveel energie opwekken als een doorsnee gezin (2,5 personen) per jaar verbruikt. Daarnaast zijn de woningen uitstekend geïsoleerd. Alle ramen zijn voorzien van drie lagen isolatieglas. De woningen hebben een warmtepomp. Die haalt energie uit de buitenlucht en zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat.

Kromstraat Halsteren

Mevrouw de Vos in haar nieuwe, duurzame woning. Ze vertrok vanwege de sloop en woont nu weer op dezelfde plek in de Kromstraat.

Duurzaamheid

2020 stond in het teken van het verder uitwerken van de duurzame renovatieopgave. We zijn gestart met de uitvoering van de eerste 150 woningen in Bergen op Zoom. Ook plaatsen we versneld zonnepanelen, sinds 2020 doen we dit standaard bij verhuizing. Resultaat: meer dan 1.000 zonnepanelen bij 181 woningen.

In 2020 besloten we om in de komende 3 jaren ons verkoopgelabelde woningbezit aan te pakken: naar gemiddeld label C, waar mogelijk label B. Daardoor stijgt het comfort en de kwaliteit. We maken zo flinke stappen in het verbeteren van labels in ons bezit.

In 2020 legden we nieuwe duurzame doelen vast:

 1. ons duurzame DNA versterken
 2. circulair slopen en bouwen
 3. energie: schoon, minder en neutraal
 4. samen met de bewoners
 5. de groene leefomgeving

We richtten de werkgroep ‘Heb je even voor Groen’ op. Deze groep faciliteert de nieuwe duurzame doelen in onze organisatie. De werkgroep is actief om bewustwording over duurzaamheid te vergroten. Ook initieert en begeleidt ze acties van medewerkers. Voorbeelden zijn de warme truiendag, vervanging van koffiemokken door duurzame papieren bekers en het plaatsen van vogelkastjes.

"We willen ons werkgebied groener maken en verduurzamen"

Joke Franken, vastgoedontwikkelaar

Lees verder

"We willen ons werkgebied groener maken en verduurzamen"

Joke Franken, vastgoedontwikkelaar

We zijn bezig met een flinke verduurzamingsslag. Denk aan het duurzaam renoveren van woningen, het bouwen van nieuwe nul-op-de-meter woningen en de eerste stappen richting circulair bouwen. Maar niet alleen onze woningen zijn belangrijk. Ook het gebied eromheen. En de mensen; onze huurders en onze collega’s. We gaan steeds meer duurzaam denken en doen.

In 2020 startten we het programma “De groene leefomgeving” vanuit onze ambitie om verder te verduurzamen en om nieuwe thema’s een plekje te geven binnen Stadlander. We keken naar onze woningen, het gebied waarin ze staan en de samenhang met de ecosystemen die daar zijn. Want we willen ons werkgebied versterken op het gebied van groen en duurzame leefomgeving. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen doen. We gaan daarin nog nauwer en gerichter samenwerken met het Stadlander buurtnatuurfonds, de gemeenten, onze huurdersverenigingen, de waterschappen en nog veel meer partijen.

Joke Franken

In het programma zoomen we in op een aantal thema’s. We maken een plan over hoe we hiermee omgaan door ons de volgende vragen te stellen:

 • Groen: welke groennetwerken hebben we in ons gebied en hoe versterken we deze?
 • Water: wat zijn risicogebieden bij hevige regenval en hoe kunnen we hierop inspelen?
 • Hitte: wat kunnen we doen tegen hittestress in de zomer?
 • Lucht: hoe spelen we in op hoge concentraties fijnstoffen?

We kijken hoe we per wijk kunnen bijdragen aan duurzaamheid op bovenstaande thema’s. We hopen een gedragen aanpak op te zetten die door veel partijen en bewoners wordt ondersteund.

“Met dit programma zijn we goed op weg om de komende jaren een duurzame bijdrage aan wonen te leveren.”

Heb je even voor groen?
Ook met de collega’s van Stadlander omarmen we groene initiatieven binnen en buiten de organisatie. De werkgroep “Heb je even voor groen?” heeft verschillende acties opgezet 2020. Een paar voorbeelden:

 • Actie “Zet je computer en het licht uit”
 • Korte afstand? Pak de fiets
 • De opvang van regenwater in een opvangbassin bij de Scheldeflat
 • Hergebruik van het meubilair van wijkpunt Gageldonk
 • Vleermuiskasten bij projecten
 • Van afval naar nieuwe grondstof

Hopelijk kunnen we dit jaar ook weer initiatieven samen met huurders oppakken. Dat was in 2020 lastig vanwege de coronamaatregelen. Maar veel van onze huurders willen ook hun steentje bijdragen aan een duurzaam leven!

Duurzaamheidsprogramma

Voor de komende jaren staat de verduurzaming van ons bezit hoog op de agenda: de energetische prestaties moeten omhoog en de CO2-uitstoot omlaag.

In 2020 bedroeg de energie-index van ons bezit gemiddeld 1,31.

De gemiddelde CO2-uitstoot was 19,8 kg CO2/m².

De duurzame prestatie ten opzichte van onze collega’s is in de benchmark weer gewaardeerd met een B. We zijn hard op weg om door versnelling en een slimme aanpak ons bezit toekomstbestendig te maken.

"Verduurzamen doen we samen op Tholen" 

Marco Bakx, programmadirecteur

Lees verder

"Verduurzamen doen we samen op Tholen" 

Marco Bakx, programmadirecteur

“We zetten de komende jaren fors in op het beperken van het energieverbruik in onze woningen. Tegelijk moeten we op zoek naar duurzame warmtebronnen. Dat is een intensieve opgave en dat doen we gelukkig niet alleen. We zien onszelf als voorloper en aanjager van de verduurzaming.

Belangrijke stappen daarin zetten we samen met onze partners, zoals de gemeente Tholen en bouwbedrijven. De verbinding en samenwerking is hierbij belangrijk.

Er zijn veel redenen om nog niet te starten met verduurzamen, maar wij willen vaart maken. In juni 2020 was een expertmeeting met de gemeenteraad van Tholen. Samen met VolkerWessels/Van Agtmaal verzorgde ik een sessie over duurzaamheid. De inwoners van Tholen konden via een livestream meekijken. Het ging over de grote verduurzamingsopgave die voor ons ligt. Iedereen zoekt daarin zijn eigen weg. Tijdens de sessie bespraken we voorbeelden en vertelden we hoe wij er tegenaan kijken. Wat is onze visie op verduurzaming in Tholen-Stad en de kleine kernen op Tholen? Hoe kunnen we onze opgaves op een slimme manier gaan combineren?  In Tholen zijn veel verschillende woningen en dorpskernen. Eén soort aanpak volstaat niet. We moeten goed nadenken wat we gaan doen en hoe we dat doen. Diverse oplossingen zijn noodzakelijk. Dat doen we graag met de bewoners en gemeente samen.

4 mei nul op de meter

Nul-op-de-Meterwoningen in St. Maartensdijk

We hopen dat we de goede samenwerking met de gemeente en andere partijen kunnen voortzetten. Zo heeft de provincie Zeeland de RES (Regionale EnergieStrategie) goedgekeurd en zijn we voortvarend aan de slag om samen de visie op de energietransitie vorm te geven. We hebben in Tholen al geoefend om van bestaande woningen Nul-op-de-Meterwoningen te maken. Ook hebben we nieuwe energieneutrale woningen gebouwd. Maar dit is nog maar het begin!”