Spring naar content

Stadlander in Tholen

Factsheet_najaar_banner

Huurders centraal

VERDELING HUURPRIJZEN

BEZIT VERDEELD OVER DE GEMEENTEN

AANTAL NIEUWE HUURCONTRACTEN: 225

HUISVESTEN VAN MENSEN MET EEN VERBLIJFSVERGUNNING

We hebben in Tholen in 2020 tot oktober 3 woningen toegewezen aan mensen met een verblijfsvergunning. De totale taakstelling voor 2020 is 18 woningen. In totaal zijn er 10 statushouders gehuisvest.

AANTAL WONINGZOEKENDEN IN THOLEN

HUURVERHOGING
PER 1 JULI 2020

HUURVERHOGING AANTAL HUISHOUDENS
0% 310
2,6% 2.035

ZOEKTIJD TYPE WONING

ONTRUIMINGEN DOOR HUURACHTERSTAND

Aangezegde ontruimingen door rechter 7
Daadwerkelijk ontruimd 2
Huurder was al vertrokken 1
Ontruiming door huurachterstand 1
Ontruiming door drugs en/of overlast 1

Verankering

29

HUURDERS DIE WE IN HET ZONNETJE HEBBEN GEZET

We waarderen graag onze huurders. Elk jaar gaan we ‘op de koffie’ helaas is dat door de corona-maatregelen dit jaar niet gelukt. We hebben onze huurjubilarissen en huurders die zich extra inzetten voor hun straat of buurt wel weten te bedanken dit jaar.

Duurzaam

OPBOUW WONINGVOORRAAD

Artboard

1.854

EENGEZINSWONINGEN

Artboard

596

APPARTEMENTEN

Artboard

129

GARAGES EN PARKEERPLAATSEN

Artboard

29

BEDRIJFSRUIMTEN

Artboard

9

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Artboard

30

INTRAMURAAL VASTGOED

AANTAL OPLEVERINGEN

Nieuwbouw woningen 0
Grootschalige renovatie 0
Aantal CV ketels vervangen 220
Schilderwerk 125
Nieuwe keuken, badkamer of toilet 24
Aantal huizen met nieuwe zonnepanelen 38